Hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường

05/02/2018 732 lượt xem    

Vấn đề của Chi nhánh Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam về thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường cần tham khảo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3898/TCT-TNCN, ngày 29 tháng 8 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

-Căn cứ Khoản 6, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

-Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 2; khoản 2, Điều 8; Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

-Căn cứ bản án sơ thẩm số 03/2013/LĐST ngày 28/9/2013 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa;

-Căn cứ bản án phúc thẩm số 07/2014/LĐ-PT ngày 27/03/2014 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội;

-Căn cứ Biên bản thỏa thuận thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa ngày 12/8/2015.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 012017/TCT ngày 31/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam về thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam được biết:

Theo các quy định trên kèm theo hồ sơ thì:

Căn cứ các quy định nêu trên, cùng hồ sơ Chi nhánh công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam cung cấp và bản án sơ thẩm số 03/2013/LĐST ngày 28/9/2013 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, bản án phúc thẩm số 07/2014/LĐ-PT ngày 27/03/2014 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, biên bản thỏa thuận thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa ngày 12/8/2015 thì:

Công ty ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với ông Trịnh Lê Huy thực hiện khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với khoản thu nhập tiền lương, tiền công tại thời điểm trả thu nhập.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO