Hướng dẫn về thuế GTGT 5% đối với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp

01/02/2018 825 lượt xem    

Dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp nào thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1998/TCT-CS, ngày 11 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm 2.4 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5% như sau:

“2.4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư này).”

Ngày 06/10/2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4111/TCT-CS hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khai hoang đất rừng, cày, ủi, khoan hố để trồng cây cao su; cày đất tạo rãnh để bón phân cho cây, cày đất để phòng chống cháy vườn cây là dịch vụ nuôi trồng, chăm sóc cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%.

 

Tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5% như sau:

“4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này).”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai nghiên cứu hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO