Hướng dẫn về thủ tục miễn thuế TNDN theo Điều ước quốc tế

06/02/2018 810 lượt xem    

Công văn số: 2101/TCT-HTQT
V/v thủ tục miễn thuế TNDN theo Điều ước quốc tế.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

– Theo quy định tại Điểm 1 Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016 của Quốc hội:

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

– Theo quy định tại Điểm 5 Điều 156, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 828/CT-Ktr1 ngày 7/4/2017 của Cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Điều ước quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan đối với Hợp đồng thực hiện dự án cấp nước vùng phụ cận Vinh ký kết giữa công ty TNHH Econet Oy và Chủ đầu tư là công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Econet Oy đáp ứng đủ điều kiện miễn thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam thì Công ty phải có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo hướng dẫn tại Điều 20 và Điều 47 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, nếu Công ty không nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên thì Công ty phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành, công ty có thể giải trình khi không thể cung cấp các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO