Hướng dẫn về thời điểm lập và nội dung hóa đơn GTGT với hoạt động cho sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi

16/01/2019 672 lượt xem    

Công văn số 2089/TCT-CS

V/v sử dụng hoá đơn cho sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
– Công ty Tài chính TFSVN
(Địa chỉ: Tầng 12, Saigon Centre 2, 92-93, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 01, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được: Công văn số 4116/VPCP-ĐMDN ngày 05/05/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Tài chính TFSVN

về việc sử dụng hóa đơn trong việc cho sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi. Về kiến nghị của công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1(b) Điều 16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; quảng cáo; hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi; trả thay lương cho người lao động; và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai; không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”;

Tại Khoản 1 Phụ lục số 4 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp, hướng dẫn như sau:

“1. Tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng”;

Tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

 • Cho vay
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác
 •  Bảo lãnh ngân hàng
 • Cho thuê tài chính
 • Phát hành thẻ tín dụng…”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Tài chính TFSVN trình bày cụ thể kèm theo các tài liệu có liên quan và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Tài chính TFSVN được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO