Hướng dẫn về sử dụng hoá đơn và thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

02/01/2019 763 lượt xem    

Công văn số: 3066/TCT-CS

V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4541/CT-AC ngày 13/06/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc sử dụng hoá đơn và thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

a. Về việc sử dụng hoá đơn.

Tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan thuế bán hoá đơn cho một số đối tượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) như sau: “Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu”.

Ngày 02/6/2014, Tổng cục Thuế có công văn 2028/TCT-CS hướng dẫn:

“đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, đã đặt in hóa đơn bán hàng hoặc đã mua hoá đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng, đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác định tại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm 2014”.

Trường hợp các doanh nghiệp, Hợp tác xã (cơ quan thuế đã xác định địa điểm kinh doanh) nêu trên đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế cho đặt in hóa đơn bán hàng thông thường theo quy định tại công văn 7527/BTC-TCT và đã đặt in hoá đơn, đến ngày 01/6/2014 mới gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Hợp tác xã và tránh lãng phí chi phí đã đặt in hóa đơn; Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế như sau:

Chấp thuận các thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 01/6/2014 đối với số lượng hóa đơn bán hàng đã đặt in trước ngày 01/6/2014. Sau khi các doanh nghiệp, hợp tác xã nêu trên đã sử dụng hết hoá đơn bán hàng đặt in trước ngày 01/6/2014 mà vẫn thuộc trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thì doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện phải mua hoá đơn của cơ quan thuế.

b. Về thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) các doanh nghiệp khi thông báo phát hành hóa đơn lần đầu phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế cho tự in, đặt in hóa đơn theo quy định tại công văn 7527/BTC-TCT trước ngày 01/6/2014 thì Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế như sau: Chấp thuận trường hợp doanh nghiệp đã có văn bản xác nhận của cơ quan thuế trước ngày 01/6/2014 được thông báo phát hành hóa đơn mà không cần phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

2/ Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đặt in hoá đơn vận tải hành khách (tem, vé, thẻ)

Tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan thuế bán hoá đơn cho một số đối tượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) như sau:

“Tổ chức kinh doanh; doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu”.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đã tự in (đặt in) vé xe theo đúng quy định của pháp luật từ trước năm 2011 nhưng đến hết ngày 31/3/2011 đơn vị vẫn chưa sử dụng hết nếu đáp ứng đủ các tiêu thức bắt buộc (trừ tiêu thức ký hiệu mẫu số của tem, vé, thẻ) thì đơn vị thực hiện thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

Khi sử dụng hết số tem, vé, thẻ đã khai báo, đơn vị kinh doanh vận tải phải tạo phát hành và sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô theo quy định tại Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng Ô tô. Từ ngày 01/6/2014, nếu đơn vị kinh doanh vận tải hành khách là tổ chức kinh doanh; doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; các Hợp tác xã thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan thuế không in ấn các loại hoá đơn. (tem, vé, thẻ) đặc thù này để bán cho các đối tượng nêu trên. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế:. Để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thì đối với hoá đơn. vận tải hành khách (tem, vé, thẻ) đặc thù, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. tiếp tục được đặt in, thông báo phát hành và sử dụng theo quy định tại Thông tư số .191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO