Miễn phạt chậm nộp thuế Dự án “Tòa nhà đa năng LICOGI16 Cầu Giấy”

23/03/2018 687 lượt xem    

Những vấn đề về miễn phạt chậm nộp thuế đối với Dự án “Tòa nhà đa năng LICOGI16 ô đất có ký hiệu số D25, khu đô thị mới Cầu Giấy” cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 503/TCT-QLN, ngày 09/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 TT 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của BTC; hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu có quy định:

“Các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán; để cho thuê; kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính như:

kết quả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã thực tế chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất ghi trên thông báo của cơ quan thuế và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này.”

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thẩm quyền miễn tiền chậm nộp thuế. Cụ thể như sau:

“Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN đối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 08/LICOGI16-15 ngày 22/01/2015 của Công ty cổ phần Licogi16 đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế đối với Dự án “Tòa nhà đa năng LICOGI16 ô đất có ký hiệu số D25, khu đô thị mới Cầu Giấy”. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Công ty cổ phần Licogi16 được biết:

Căn cứ vào quy định trên:

Công ty cổ phần Licogi16 thực hiện dự án “Tòa nhà đa năng LICOGI16 ô đất có ký hiệu số D25, khu đô thị mới Cầu Giấy” có thông báo nộp tiền sử dụng đất số: 8945/TB-CCT ngày 18/9/2014 không thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Căn cứ quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty cổ phần Licogi16 liên hệ với Chi cục Thuế quận Cầu Giấy; Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết về miễn tiền chậm nộp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO