Hướng dẫn về khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai

02/01/2019 561 lượt xem    

Công văn số: 3048/TCT-KK

V/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

 

Kính gửi: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1150/CV-HH ngày 02/7/2013 và công văn số 01222/CV-HH ngày 11/9/2013 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà đề nghị được hướng dẫn về khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Mình; có các kho hàng tại Hải Phòng; Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) có hoạt động kinh doanh xăng dầu, ký hợp đồng mua mặt hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) và tiếp tục bán hàng cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà chưa thành lập chi nhánh; chưa mở cửa hàng hoặc xây dựng kho chứa thì Công ty không phải kê khai; nộp thuế GTGT vãng lai tại Quảng Ngãi. Công ty thực hiện kê khai; nộp thuế GTGT tại trụ sở chính theo quy định.

Từ ngày 20/12/2013, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà mở rộng địa bàn kinh doanh; thuê kho để làm địa điểm trung chuyển; bán hàng tại một số địa phương trên cả nước thì đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/.TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO