Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với gói thầu của nhà thầu nước ngoài

26/06/2019 1148 lượt xem    

Công Số 327/TCT-CS

V/v Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4665/CT-KTT2 ngày 16/8/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận:

Về hoàn thuế GTGT đối với gói thầu thiết kế, cung cấp, xây dựng  ống khói cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 của nhà thầu nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT thì:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi:

–  Chuyển đổi sở hữu;

– Chuyển đổi doanh nghiệp;

– Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”;

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn về điều kiện hoàn thuế thì:

“1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là:

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề);

– Hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau”.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO