Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư

28/12/2018 501 lượt xem    

Công văn số 2730/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi:

– Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam,
– Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 01/2014CVH ngày 24/04/2014 của Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam hỏi về hoàn thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã:

– Đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư;

– Chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên

thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 49, điểm 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/.TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/.NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra; hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.”

“2. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế:

… – Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu và thuộc đối tượng, trường hợp được hoàn thuế…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam đã:

– Đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Chưa đi vào hoạt động;

– Có phát sinh số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào là chi phí phục vụ cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên;

– Thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo các hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế

thì được hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng thuộc trường hợp kiểm tra trước; hoàn thuế sau. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng căn cứ vào tình hình kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế; thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng; Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO