Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hoạt động bán hàng và chuyển nhượng BĐS

02/01/2019 554 lượt xem    

Công văn số: 2806/TCT-KK  V/v hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 1264/CT-KK&KTT ngày 13/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại An mã số thuế 0900230422, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1(e), khoản 6 (a) Điều 10, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BTC;

Căn cứ khoản 1 (đ), khoản 6 (a) Điều 11 và khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của BTC hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1 Điều 9 TT số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của BCT và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp CTCP đầu tư và xây dựng Đại An (dưới đây viết tắt là Công ty Đại An) trụ sở tại tỉnh Hưng Yên có ký Hợp đồng số 01/HĐT/2013/Hoang Gia ngày 01/8/2013:

+ Để thuê căn hộ thuộc dự án Tổ hợp khách sạn-Văn phòng-Trung tâm thương mại-Dịch vụ-Căn hộ Royal

(Địa chỉ: 72A Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội của CTCP đầu tư và phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia (dưới đây viết tắt là Công ty Hoàng Gia))

+ Để bán và cho thuê lại

thì Công ty Đại An phải thực hiện:

+ Đăng ký thuế,

+ Kê khai thuế GTGT,

+ Kê khai thuế TNDN

với cơ quan quản lý thuế TP.Hà Nội nơi có hoạt động bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản (BĐS) ngoại tỉnh theo hướng dẫn tại:

+ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC;

+ Khoản 1(e), khoản 6 (a) Điều 10, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và

+ Khoản 1(đ), khoản 6 (a) Điều 11, khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra tình hình:

+ Đăng ký thuế,

+ Kê khai, nộp thuế GTGT,

+ Kê khai, nộp thuế TNDN

của Công ty Đại An đối với hoạt động bán hàng vãng lai và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh theo quy định.

– Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng để phối hợp với Ngân hàng, tổ chức tín dụng có liên quan đề nghị cung cấp các thông tin về:

+ Hồ sơ vay nợ,

+ Chứng từ,

+ Số tài khoản thanh toán…

của Công ty Đại An để xác định:

+ Nguồn tiền thanh toán,

+ Quá trình thanh toán

theo quy định của Công ty Đại An đối với khoản tiền chi trả cho việc thuê căn hộ theo Hợp đồng số 01/HĐT/2013/Hoang Gia ngày 01/8/2013;

Trường hợp Công ty Đại An đáp ứng:

+ Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và

+ Đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế

theo hướng dẫn tại:

+ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Điều 14, Điều 15, Khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC;

+ Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTC;

+ Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

thì Cục Thuế tỉnh Hưng Yên giải quyết khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO