Hướng dẫn về giữ nguyên mã số thuế của Công ty TNHH Shinshu NT 

13/03/2018 645 lượt xem    

Số: 2917/TCT-KK
V/v giữ nguyên mã số thuế của Công ty TNHH Shinshu NT

Kính gửi:

– Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen
(Đ/c: Lô số 29-31 KCN Tân Tạo, đường Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM)
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Căn cứ các quy định tại:Tổng cục Thuế nhận được công văn số 25/CV/HS ngày 15/6/2015 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen.

Về việc giữ nguyên mã số thuế của Công ty TNHH Shinshu NT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“1. Mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoat động;… ”

– Điểm a, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính;

Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về nguyên tắc cấp mã số thuế:

“a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này…”

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Shinshu NT, trước đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 27/12/2010 và thay đổi lần thứ 4 ngày 19/9/2014), năm 2014, các thành viên trong Công ty TNHH Shinshu NT ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen và Bà Lê Vân Mây thì đây là việc thay đổi thành viên góp vốn trong Công ty TNHH. Do Công ty TNHH Shinshu vẫn tiếp tục hoạt động nên mã số thuế đã cấp cho Công ty TNHH Shinshu NT được giữ nguyên.

Tuy nhiên, để phù hợp với việc thay đổi thành viên góp vốn nêu trên, Công ty TNHH Shinshu NT phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai thực hiện cấp mã số doanh nghiệp cho Công ty TNHH Shinshu NT, theo đó, Cục Thuế đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao dịch sang cơ quan thuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thay đổi thông tin (thay đổi thành viên góp vốn) thay vì giao dịch đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen và Cục Thuế tỉnh Đồng nai được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO