Hướng dẫn về cấp hóa đơn lẻ cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ

14/01/2019 1628 lượt xem    

Công văn số 2870/TCT-DNL

V/v: cấp hóa đơn bán lẻ

Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành:

– NĐ 51/2010 ngày 14/5/2010

– NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của CP

quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng:

thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi:

 • Đã giải thể
 • Phá sản
 • Đã quyết toán thuế
 • Đã đóng mã số thu
 • Phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.
                    …

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

 • Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký MST hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.
 • Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn
 • Nơi cấp MST, hoặc
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy CMTND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực, hoặc
 • Nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có BĐS cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có BĐS thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo TT này).

Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

Riêng trường hợp được cấp hóa đơn GTGT lẻ thì số thuế GTGT phải nộp là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ.

Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm:

 • Đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2
 • Giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp hóa đơn bán lẻ được thực hiện như sau:

Từ ngày 01/01/2018, trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp:

+ Nhưng có phát sinh hoạt động cho Ngân hàng thuê mặt bằng đặt máy ATM và

+ Cần hóa đơn để giao cho Ngân hàng

nếu hoạt động này phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định, thì các ĐVSN công lập hoặc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ để cung cấp cho ngân hàng BIDV

Trường hợp các tổ chức lực lượng vũ trang:

+ Có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Ngân hàng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và

+ Được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền

thì thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

Tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ , các chứng từ mua bán kèm theo và chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn gửi đến cơ quan thuế để được cấp hóa đơn.

– Đối với dịch vụ bảo vệ:

Tổ chức không phải là doanh nghiệp có phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ bảo vệ liên hệ với Cơ quan thuế quản lý địa bàn:

+ Nơi tổ chức đăng ký MST hoặc

+ Nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc

+ Nơi được ghi trong quyết định thành lập

để được hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ.

– Đối với hoạt động cho thuê mặt bằng để đặt máy ATM:

Tổ chức có mặt bằng cho thuê liên hệ với cơ quan thuế quản lý địa bàn có mặt bằng cho thuê để được hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO