Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đới với doanh nghiệp phần mềm

09/01/2019 564 lượt xem    

Công văn số: 5712/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8238/CT – TTHT ngày 2/10/2014    của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm của Công ty TNHH Thakral One (Công ty). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các đơn vị và báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000  của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm quy định:

“2. DN phần mềm thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hưởng thuế suất thuế TNDN 10%”.

– Tại Điều 4 Quyết định số 128/2000/QD-TTg nêu trên quy định:

” DN phần mềm được miễn thuế TNDN trong thời gian bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế TNDN bổ sung đối với thu nhập do hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm”.

– Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“2. Các DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các CSKD trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này thì CSKD được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại. . . “.

– Tại điểm 3, Mục I, phần B, thông tư 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi thuế đối với DN phần mềm quy định:

“3. DN phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. 

Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) ghi trong Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này thì DN phần mềm có quyền lựa chọn hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại “.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Thakral One (đổi tên từ Công ty TNHH Một thành viên Astral Infotech Việt Nam) được cấp Giấy phép đầu tư số 100/GP-HCM ngày 26/7/1999, Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 100/GPĐC2-HCM ngày 24/12/2001, nếu năm 2004 Công ty không lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính thì từ ngày 1/1/2006, Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đã ghi trong Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 100/GPĐC2-HCM ngày 24/12/2001 cho thời gian còn lại nếu thực tế hoạt động đáp ứng các điều kiện tại giấy phép đầu tư đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO