Hướng dẫn trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo quý

07/01/2019 427 lượt xem    

Công văn số 4480/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 831/CT-TTr ngày 16/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì:

” b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016″.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Bảo Minh Sóc Trăng đã đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý và đã thực hiện khai thuế từ tháng 7/2013 thì Công ty tiếp tục thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý cho đến hết ngày 31/12/2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Việc báo cáo tiền quỹ, tiền ngân hàng, số liệu kế toán… thuộc quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào kỳ kê khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết và hướng dẫn, giải thích cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO