Hướng dẫn tính tiền chậm nộp tiền thuế nợ của Công ty Thuốc Thú Y

19/03/2018 663 lượt xem    

Những vấn đề về tính tiền chậm nộp tiền thuế nợ của Công ty Thuốc Thú Y cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5310/TCT-KK, ngày 10 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT:

“….

Nếu các hồ sơ thuộc diện nêu trên đã được phân loại hoàn trước kiểm tra sau nhưng chưa thực hiện hoàn thuế, Cục Thuế phải điều chỉnh phân loại sang kiểm tra trước khi hoàn thuế; trường hợp đã thực hiện hoàn thuế thì phải kiểm tra sau hoàn ngay trong năm 2015 để phát hiện kịp thời và thu hồi số tiền thuế đã hoàn không đúng quy định”.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4924/TCT-KK ngày 20/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc chi hoàn thuế theo công văn số 13822/BTC-TCT thì:

“Đối với các Quyết định hoàn thuế đã ban hành trước ngày công văn số 13822/BTC-TCT của Bộ Tài chính có hiệu lực (ngày 02/10/2015), Cục trưởng Cục Thuế căn cứ dự toán hoàn thuế đã được giao để giải quyết chi hoàn cho doanh nghiệp theo đúng quy định và thẩm quyền”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 258/CT-KTT ngày 19/11/2015 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc tính tiền chậm nộp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết:

Tuy nhiên, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính và ngày 03/11/2015 đã có Quyết định số 2795/QĐ-CT hủy Quyết định hoàn thuế số 2303/QĐ-CT ngày 01/9/2015 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và Thuốc Thú Y (sau đây gọi là Công ty Thuốc Thú Y), đồng thời chuyển hồ sơ của Công ty Thuốc Thú Y sang diện kiểm tra trước khi hoàn thuế và gửi về Tổng cục Thuế để giám sát chi hoàn thuế là chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên.

Kết quả giám sát chi hoàn thuế của Công ty Thuốc Thú Y không thuộc trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế; theo đó, Công ty Thuốc Thú Y chưa được chi hoàn thuế thì đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định của pháp luật Thuế hiện hành để giải quyết và tính chậm nộp tiền thuế nợ của Công ty Thuốc Thú Y theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO