Hướng dẫn sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ làm căn cứ giao hàng

09/01/2019 1200 lượt xem    

Công văn số: 5664/TCT-CS
V/v hóa đơn

Kính gửi:

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam
(Địa chỉ:Khu đất CN5.3G,khu CN Đình Vũ,phường Đông Hải 2, Q.An Hải,thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14102014/JX ngày 14/10/2014 của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam về việc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và xuất hóa đơn định kỳ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất);
 • Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao

 • Quyền sở hữu hàng hóa
 • Hoặc quyền sử dụng hàng hóa

cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì

 • Mỗi lần giao hàng
 • Hoặc bàn giao

đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp:

 • Bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh;
 • Cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán,

ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về loại hình thức hóa đơn như sau:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm:

 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

(mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù sản xuất, pha chế dầu bôi trơn với quy mô sản xuất lớn và việc giao hàng được thực hiện với số lượng lớn, thường xuyên trong một ngày tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước cho cùng một khách hàng. Tổng cục Thuế chấp thuận:

– Khi giao hàng cho khách hàng, Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam được lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm căn cứ xuất hàng, vận chuyển và giao hàng.

– Định kỳ một tuần, Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam tiến hành đối chiếu lượng hàng với các khách hàng. Căn cứ số lượng thực tế giao nhận mà khách hàng xác nhận trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, bảng kê, biên bản đối chiếu lượng hàng, Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng. Hóa đơn đã lập (liên lưu tại Công ty ) kèm theo toàn bộ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm căn cứ chứng minh cho lượng hàng đã giao cho khách hàng.

– Trường hợp một tuần rơi vào 2 tháng liên tiếp, thì hóa đơn được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên để đảm bảo việc tính và kê khai thuế GTGT được kịp thời trong tháng. Doanh thu bán hàng theo đó cũng được phản ánh đúng trong tháng xuất hàng cho khách hàng. Tổng lượng hàng giao cho khách hàng phải luôn đúng bằng tổng lượng hàng được lập hóa đơn trong tháng.

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các hóa đơn được lập nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO