Hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc và hạch toán phụ thuộc

05/01/2019 570 lượt xem    

Công văn số 4224/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi:

Tổng công ty cà phê Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 560/TCT-TCKT ngày 04/07/2014 của Tổng công ty cà phê Việt Nam (gọi là Tổng công ty).

Đề nghị hướng dẫn giải đáp về chính sách thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuê có ý kiến như sau:

Tại Điều 12 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế TNDN:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế :

– có đơn vị trực thuộc

– hạch toán độc lập

thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế:

– có đơn vị trực thuộc nhưng

– hạch toán phụ thuộc

thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuê thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

“Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng”

Theo quy định nêu trên, thì công văn số 3827/CT-TTHT ngày 23/5/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; công văn sô 2837/CT-TTHT ngày 06/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Kontum và công văn số 1705/CT-KK&KKT ngày 19/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai trả lời Tổng công ty và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc là phù hợp với quy định của pháp luật về Thuế.

Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty cà phê Đăk Uy là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam – Công ty cà phê Đăk Uy kê khai, nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Trường hợp Chi nhánh Tổng Công ty cà phê Việt Nam – Công ty cà phê Đăk Uy là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty chưa hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuê thì Tổng công ty cà phê thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN đối với phần doanh thu phát sinh tại Công ty cà phê Đăk Uy như nội dung hướng dẫn tại Tiết c,d, Khoản 1, Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty cà phê Việt Nam được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO