Hướng dẫn lập bảng kê số thuế GTGT – Mẫu số 01-5/GTGT

15/09/2017 644 lượt xem    

 

Hướng dẫn lập bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – Mẫu số 01-5/GTGT :

Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

NNT ghi thứ tự các chứng từ nộp thuế của hoạt động kinh doanh xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Chỉ tiêu “Số chứng từ nộp tiền thuế (2)”:

NNT căn cứ vào số chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu “Ngày nộp thuế (3)”:

NNT căn cứ vào ngày trên chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu “Nơi nộp tiền thuế (KBNN) (4)”:

NNT ghi tên của Kho bạc nhà nước nơi NNT nộp tiền thuế.

Chỉ tiêu “Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh (5)”:

Ghi tên của cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh doanh thu hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản.

Chỉ tiêu “Số tiền thuế đã nộp (6)”:

NNT căn cứ vào số tiền trên chứng từ nộp thuế để ghi số liệu vào chỉ tiêu này.

Tổng số tiền đã nộp tại bảng kê này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu [39] –

Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh .doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh. trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Chỉ tiêu “Tổng cộng” là “Số tiền thuế đã nộp” của hoạt động. kinh doanh xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Số liệu tại dòng “Tổng cộng” của bảng kê này. được sử dụng làm căn cứ để ghi vào:

Chỉ tiêu [39] “Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh. xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh” của. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO