Hướng dẫn không tính chậm nộp tiền thuế và cưỡng chế nợ thuế

19/03/2018 787 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  2218/CT-QLN ngày 20/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc gia hạn nộp thuế. Cụ thể nội dung thắc mắc của Cục thuế xoay quanh vấn đề không tính chậm nộp tiền thuế và về việc cưỡng chế nợ thuế.

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5369/TCT-QLN, ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc không tính chậm nộp tiền thuế

Các quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

– Tại Khoản 10 Điều 2: “Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mu s 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra tối đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tin chậm nộp thuế.

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tin chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền phạt nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định ban hành theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ và kết quả kiểm tra tại Công ty; xem xét, giải quyết về việc không tính chậm nộp tiền thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

2. Về việc cưỡng chế nợ thuế

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị xuất từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng Mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các Khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế có văn bản cam kết nộp theo hướng dẫn tại Điểm 4.1.c) Công văn số 14451/BTC-TCT ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO