Hướng dẫn khai tờ khai số 02/KK-XS và 02/BK-XS

13/09/2017 459 lượt xem    

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 02/KK-XS

[01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Lần đầu: Nếu khai quyết toán thuế lần đầu thì đánh dấu (x) vào ô vuông.

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu khai sau lần đầu thì được xác định là khai bổ sung và đánh số lần khai bổ sung vào ô vuông.

[04] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Công ty xổ số kiến thiết theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

[05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[06], [07], [08]: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.

[09], [10], [11]: Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Công ty xổ số kiến thiết (nếu không có thì bỏ trống).

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp Công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế; thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

[13] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[14], [15], [16]: Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.

[17], [18], [19] Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế (nếu không có thì bỏ trống).

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ số, ngày của Hợp đồng đại lý thuế giữa Cơ sở giao đại lý xổ số ký với Đại lý thuế (hợp đồng đang thực hiện).

[21] Tổng số đại lý xổ số trong kỳ: Chỉ tiêu này bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [06] Phụ lục 02-1/BK-XS.

[22] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ: Chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu [13] Phụ lục 02-1 /BK-XS.

[23] Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [12] Phụ lục 02-1/BK-XS > 0.

[24] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng các dòng tại chỉ tiêu [9] Phụ lục 02-1/BK-XS ứng với chỉ tiêu [12] >0.

[25] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu [16] Phụ lục 02-1/BK-XS.

 

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 02/BK-XS

[01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Công ty xổ số kiến thiết theo Quyết định thành lập; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với Cơ sở giao đại lý xổ số là cá nhân thì tên ghi rõ ràng, đầy đủ họ, tên theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc Chứng minh nhân dân.

[03] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp Công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

[05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[06] Họ và tên đại lý: Họ và tên cá nhân là Đại lý xổ số bao gồm cả đại lý có thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế và đại lý đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

[07] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân là Đại lý xổ số theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[08] Số CMND/ Hộ chiếu: Đối với Đại lý xổ số chưa có mã số thuế thì ghi số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu.

[09] Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý xổ số bao gồm: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản khác mà cá nhân nhận được từ công ty xổ số kiến thiết (bao gồm cả thu nhập từ hoạt động đại lý xổ số trong khu kinh tế nếu có).

[10] Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế: Là thu nhập chịu thuế mà Công ty xổ số kiến thiết trả cho Đại lý xổ số do làm việc trong khu kinh tế.

[11] Số thuế được giảm: là số thuế được giảm trong kỳ của đại lý xổ số làm việc trong khu kinh tế.

[12] Số thuế đã khấu trừ: Tổng số thuế mà Công ty xổ số kiến thiết đã khấu trừ trong kỳ của Đại lý xổ số.

[13] Tổng cộng Thu nhập chịu thuế: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [09].

[14] Tổng cộng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế:Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [10].

[15] Tổng cộng số thuế được giảm: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [11].

[16] Tổng cộng số thuế đã khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [12].

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

 

Bùi Vinh

Tạp chí Doanh nhân Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO