Hướng dẫn kê khai tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho CS giao đại lý bảo hiểm theo tháng

13/09/2017 576 lượt xem    

Hướng dẫn kê khai tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm mẫu 01/KK_BH theo tháng

Chỉ tiêu [01]

Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm). Trường hợp khai thuế tháng thì gạch quý, khai thuế quý thì gạch tháng. Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý. Việc khai thuế theo quý được căn cứ vào số thuế của tháng phát sinh đầu tiên trong năm. Kỳ tính thuế được xác định ổn định theo năm.

Chỉ tiêu [02]

Lần đầu: Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu vào x vào ô

Chỉ tiêu [03]

Bổ sung lần thứ: Trường hợp khai sau lần đầu tiên thì được xác định là khai bổ sung và đánh dấu vào ô này.

Chỉ tiêu [04]

Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [05]

Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

Chỉ tiêu [06], [07], [08]

Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [09],[10],[11]

Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống).

Chỉ tiêu [12]

Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp NNT ký hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế để thay mặt NNT khai thuế thì ghi rõ tên của đại lý thuế.

Chỉ tiêu [13]

Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của đại lý thuế

Chỉ tiêu [14],[15],[16],[17],[18],[19]

Ghi đầy đủ đại chỉ theo đăng ký của Đại lý thuế; ghi các nội dung về số fax, điện thoại, email( nếu không có thì bỏ trống)

Chỉ tiêu [20]

Hợp đồng đại lý thuế: Ghi đầy đủ số, ngày của hợp đồng đại lý thuế ( đang thực hiện) mà NNT đã ký với đại lý

Chỉ tiêu [21]

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ: là tổng số hoa hồng đã trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ.

Chỉ tiêu [22]

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ: là tổng thu nhập đã trả cho các đại lý bảo hiểm nhận hoa hồng đến mức khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [23]

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý nhận hoa hồng theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009.

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Doãn Quỳnh

Tạp chí Doanh nhân Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO