Hướng dẫn kê khai thuế TNCN

24/03/2021 756 lượt xem    

Công văn số 2549/CTHN-TTHT ngày 20/01/2021 v/v kê khai thuế TNCN

Kính gửi: Công ty CP tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh tại TP Hà Nội
Lô A6-2, KCN Hà Nội – Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,
MST: 3700381324-465)

Trả lời văn bản số 2112/2020/HSHN ngày 21/12/2020 của Công ty CP tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh tại TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc kê khai thuế TNCN; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội (Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020).

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2020).

+ Tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 quy định về các loại thuế khai theo tháng; khai theo quý; khai theo năm; khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

“1. Các loại thuế; khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng; bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN.

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.”

+ Tại Điều 9 quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN

“1. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

…”

b) Khai thuế TNCN theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng; nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý.

Gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

…”

Căn cứ quy định trên; thuế TNCN thuộc diện khai theo tháng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Trường hợp Công ty thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này. Nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên; đối chiếu thực tế phát sinh để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành; Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung hướng dẫn trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Công ty có thể truy cập website trên để cập nhật các thông tin hỗ trợ từ Cục Thuế Hà Nội hoặc liên hệ với phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO