Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh

18/03/2021 638 lượt xem    

Công văn 3448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 3448/CTHN-TTHT ngày 27/01/2021

V/v hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
(Địa chỉ: Lô F1 – Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; MST: 0101225306)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 18122020/ACC-TVN ghi ngày 18/12/2020 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 7 Điều 5 hướng dẫn như sau:

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển kèm bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc có tư cách pháp nhân trong cùng một cơ sở kinh doanh thì phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

.”

– Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ Điểm c Khoản 3 Điều này và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại tỉnh thành trực thuộc Trung ương khác nơi đóng trụ sở chính, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh

 • Lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư
 • Đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện
 • Số thuế kết chuyển tối đa bằng số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết

 • từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
 • nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh thành trực thuộc trung ương khác nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương

 • có con dấu
 • lưu giữ sổ sách chứng từ
 • có tài khoản gửi tại ngân hàng
 • đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế
 • thì phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, đã hoàn, chưa được hoàn để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

…”

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới tại tỉnh Vĩnh Phúc khác nơi đóng trụ sở chính; Công ty thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi nhánh kê khai hạch toán phụ thuộc, đã được cấp mã số thuế và do Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý thì:

– Trường hợp Chi nhánh được thành lập để quản lý dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng theo tiết b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC .

– Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty tổng hợp số thuế GTGT đầu vào, đã hoàn, chưa được hoàn để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đề nghị đơn vị căn cứ thực tế và đối chiếu với các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đơn vị tham khảo trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Thanh tra – Kiểm tra số 2.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH TOTO Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO