Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào

14/03/2018 1096 lượt xem    

Số: 1850/TCT-CS
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 25/CT-TTr ngày 08/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 4; Khoản 1, Điểm b Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính: hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế, tính thuế;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên:

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý tại Điểm 1 công văn số 25/CT-TTr ngày 08/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

2. Về việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý. Do đó, trường hợp Công ty chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm không chịu thuế thì Công ty thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO