Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng với kinh doanh dịch vụ bất động sản

23/03/2018 697 lượt xem    

Dự án Times Square của Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam (Công ty) là dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và các công trình phục vụ có liên quan để cho thuê và bán các căn hộ cho các đối tượng được phép…, thì hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, cơ sở kinh doanh kê khai thuế tại tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số bao nhiêu?

Bài viết hướng dẫn về vấn đề hoàn thuế GTGT với kinh doanh dịch vụ bất động sản. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 747/TCT-KK, ngày 04/03/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điểm c, Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 9527/CT-KTT ngày 07/11/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT với kinh doanh dịch vụ bất động sản. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên về hoàn thuế GTGT với kinh doanh dịch vụ bất động sản:

Dự án Times Square của Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam (Công ty) nêu tại Công văn số 9527/CT-KTT ngày 07/11/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và các công trình phục vụ có liên quan để cho thuê và bán các căn hộ cho các đối tượng được phép…, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, cơ sở kinh doanh kê khai thuế tại tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT. Nếu đủ thủ tục thì Công ty được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn. (Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính).

Trường hợp Công ty đã thực hiện kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) thì đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty kê khai điều chỉnh theo đúng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO