Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK là tài nguyên, khoáng sản

11/01/2019 956 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 5087/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

 

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
– Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Hồng Thúy
(Thị tứ Bô Thời – xã Hồng Tiến – huyện Khoái châu – tỉnh Hưng Yên)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11516/VPCP-ĐMDN ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Hồng Thúy, công văn số 4413/CT-KK&KTT ngày 19/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định đối tượng không chịu thuế:

“23.Sản phẩm XK là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác;

Sản phẩm XK là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.”

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế:

“1. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“11. Sản phẩm XK là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Sản phẩm XK là

– Hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản

– Có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên

– trừ các trường hợp sau:

….

Sản phẩm XK được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do CSKD mua về chế biến, hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm XK thì sản phẩm XK này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

…”

Tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau:

“23. Sản phẩm XK là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Sản phẩm XK là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ một số trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

c) Trường hợp doanh nghiệp không XK mà bán cho doanh nghiệp khác để XK thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để XK phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp XK.

d) Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh XK sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản căn cứ đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm để xác định sản phẩm XK là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định.

Đối với trường hợp DN kê khai sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác mà quy trình sản xuất sản phẩm chưa đủ cơ sở xác định là sản phẩm khác thì Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thuế để phối hợp với các Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành căn cứ vào quy trình sản xuất sản phẩm XK của doanh nghiệp để xác định sản phẩm XK là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hay đã chế biến thành sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để xác định sản phẩm XK của Công ty TNHH thương mại XNK Hồng Thúy được chế biến từ nguyên liệu chính là tài nguyên khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO