Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC

11/02/2018 664 lượt xem    

Từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) muốn được hoàn thuế GTGT thì phải có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ bao nhiêu % giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5085/TCT-CS, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:

“c) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần DLH Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm để thông báo với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm.

Về nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần DLH Việt Nam, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có Thông báo số 5132/TB-CT ngày 20/9/2016 gửi Công ty về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế.

Tuy nhiên, tại công văn số 011016/DLHVN ngày 01/10/2016 của Công ty có vướng mắc về một số nội dung khác liên quan, đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện các nội dung nêu tại công văn số 011016/DLHVN nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc, Cục Thuế có văn bản gửi Tổng cục Thuế kèm theo các tài liệu có liên quan để được hướng dẫn.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO