Hướng dẫn hoàn thuế GTGT của Chi nhánh

24/01/2018 657 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách dẫn hoàn thuế GTGT của Chi nhánh

Tại Điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT:

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Ví dụ:

Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK C.

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty TNHH D.

Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty TNHH D, Công ty lương thực B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Tại Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cụ thể:

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT của Chi nhánh công ty TNHH MTV Viện thuốc lá

Tổng cục thuế nhận được công văn số 541/VTL-TCKT ngày 16/11/2016 của công ty TNHH MTV Viện thuốc lá đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế GTGT của Chi nhánh công ty TNHH MTV Viện thuốc lá tại tỉnh Cao Bằng. Về vấn đề này, tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định trên:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu thuốc lá lá của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá tại Cao Bằng được khấu trừ toàn bộ.

Doanh nghiệp được hoàn thuế khi có số thuế đầu ra bù trừ với số thuế đầu vào, sau khi bù trừ có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết âm 12 tháng liên tục thì được hoàn thuế GTGT. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá không phát sinh thuế GTGT đầu ra do sản phẩm thuốc lá là thuộc đối tượng không kê khai, tính nộp thuế GTGT nên luôn có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết. Do đó, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá tại Cao Bằng không đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá tại Cao Bằng tổng hợp số thuế GTGT đầu vào đã khai, có xác nhận của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng chuyển số liệu về Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá để thực hiện khai, khấu trừ tại Cục thuế TP Hà Nội đối với thuế GTGT của các chi phí đầu vào phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá lá tại Cao Bằng đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO