Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng xuất khẩu

16/03/2018 625 lượt xem    

Những vấn đề về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT không có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng của Công ty TNHH MTV-TM Thuận Vũ cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3492 /TCT-KK, ngày 27 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ công văn số 1540/TCT-KK ngày 22/4/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 03/TV-CST ngày 13/7/2015 của Công ty TNHH MTV-TM Thuận Vũ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào hàng xuất khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV-TM Thuận Vũ được biết:

Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT không có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng của Công ty TNHH MTV-TM Thuận Vũ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1540/TCT-KK ngày 22/4/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Đề nghị Công ty TNHH MTV-TM Thuận Vũ liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Phước để được hướng dẫn về thủ tục, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá đầu vào hàng nhập khẩu .

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO