Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư   

13/03/2018 716 lượt xem    

Số: 2916/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số 1287/CT-KK&KTT ngày 11/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

  • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,
  • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008
  • Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

Điểm a Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có; biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản

Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn:

“…Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH may Grace Sun Việt Nam là chủ sở hữu 100%, thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH may Kim Bình bằng giá trị đã đầu tư của dự án mở rộng nhà máy may thì Công ty TNHH may Grace Sun Việt Nam không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra nếu đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Công ty TNHH may Grace Sun Việt Nam phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Công ty TNHH may Kim Bình thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO