Hướng dẫn hoãn nộp tiền xử lý vi phạm hành chính về thuế

02/01/2019 468 lượt xem    

Công văn số 3005/TCT-CS

V/v hoãn nộp tiền xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 848/CT-KTr1 ngày 12/5/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về việc hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế của nhà thầu nước ngoài đối với khoản lãi tiền vay của Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (gọi tắt là Công ty Nomura Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 33 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính quy định việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt được thi hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao quyết định xử phạt.

Trường hợp, cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt.”

Trường hợp Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-CT ngày 2/4/2014 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Nomura Hải Phòng, Công ty Nomura Hải Phòng đã thực hiện nộp thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay vào NSNN nhưng đề nghị xem xét hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế đối với nhà thầu nước ngoài thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ Điều 33 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn Công ty Nomura Hải Phòng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO