Hướng dẫn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý

30/08/2019 653 lượt xem    

Theo thông tư 119, với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy khi hạch toán ghi nhận khoản doanh thu này chỉ cần dựa trên hóa đơn thương mại và tờ khai hải quan phải không? Với hóa đơn thương mại thì kê khai trên tờ khai thuế theo quý như thế nào? Bài viết dưới đây xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 

Căn cứ khoản 2, Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

“2. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC điều chỉnh, sửa đổi một số Thông tư ban hành trước đó, làm giảm rất nhiều thủ tục và mẫu biểu, tờ khai thuế cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm thời gian kê khai thuế, làm các thủ tục về thuế.
Việc sử dụng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu, cũng đã giúp cho doanh nghiệp chỉ phải làm một lần hóa đơn cho hoạt động xuất  nhập khẩu.
Thông tư 119/2014/TT-BTC đã sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, theo đó PL 01-3/GTGT không còn nữa. Vì thế, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về việc khai thuế đối với những hóa đơn thương mại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO