Hướng dẫn giải quyết vấn đề, thời gian cấp mã số thuế

05/03/2018 648 lượt xem    

Công văn Số: 816/TCT-TNCN
V/v cấp mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế cá nhân

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về “cấp mã số thuế TNCN” tại điểm 4, 5, 6 Mục II bản “Tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Cục Thuế:

+ Lào Cai

+ Kiên Giang

+ Hà Tĩnh”

tại văn bản số 17962/BTC-PC ngày 10/12/2014 của BTC sau thực hiện kết luận kết quả kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các Cục Thuế:

+ Lào Cai

+ Kiên Giang

+ Hà Tĩnh

TCT có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề cấp mã số thuế người phụ thuộc

Việc cấp MST cho người phụ thuộc đơn lẻ thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC hướng dẫn Luật QL thuế về đăng ký thuế; và Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng TCT. Tuy nhiên, để đáp ứng việc cấp MST cho người phụ thuộc đồng loạt theo hồ sơ quyết toán năm 2014, đề nghị Cục Thuế liên hệ trực tiếp với TCT (Vụ QLT TNCN và Cục CNTT) để được hỗ trợ.

2. Về thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế đối với hồ sơ doanh nghiệp gửi cấp MST cá nhân

– Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC có hướng dẫn:

“2. Thời gian giải quyết hồ sơ:

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định.

(áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).”

– Tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BTC có hướng dẫn:

“7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân gồm

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu:

+ Chứng thực Chứng minh nhân dân

+ Chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu

đối với người nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp gửi cấp MST cá nhân vẫn thực hiện theo quy định. Đề nghị Cục Thuế:

+ Tuyên truyền

+ Hướng dẫn

tổ chức trả thu nhập để cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân người nộp thuế theo quy định để việc xử lý hồ sơ đảm bảo thời hạn theo quy định nêu trên thuận lợi cho việc cấp MST cá nhân.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO