Hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng

10/02/2018 668 lượt xem    

Trường hợp DNTN Đức Tín đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2016, Cục Thuế kiểm tra, phát hiện DNTN Đức Tín trong kỳ đề nghị hoàn có dừng khấu trừ thì DNTN Đức Tín phải đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số bao nhiêu để được xem xét và tiếp tục giải quyết hoàn thuế? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4207/TCT-KK, ngày 15 tháng 9 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khu trừ toàn bộ”.

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đu tiên hoặc sau ít nht bn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh sthuế GTGT đu vào chưa được khu trừ hết mà vn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của thángtiếp sau”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 701/CT-THNVDT ngày 23/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp DNTN Đức Tín đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2016, Cục Thuế kiểm tra, phát hiện DNTN Đức Tín trong kỳ đề nghị hoàn có dừng khấu trừ, đề nghị hoàn trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4/2015 đã được Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì kỳ hoàn đối với trường hợp lũy kế âm 12 tháng liên tục tiếp theo được xác định từ tháng 05/2015. Cục Thuế kiểm tra, xác định DNTN Đức Tín đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì xem xét, giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO