Hướng dẫn ghi nhận thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn

12/01/2019 799 lượt xem    

Công văn số 5024/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi:
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
– Công ty TNHH Khai Sheng Việt Nam
(Địa chỉ: Thuê nhà xưởng của Công ty CP Khải Toàn, đường C2, KCN Dệt may Nhơn Trạch, X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai)
– Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina
(Địa chỉ: trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Tổng cục Thuế nhận được: Văn bản số 06/2018/TCT-CNPF ngày 6/8/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina, công văn số 01/2018/TCT-KS ngày 7/8/2018 của Công ty TNHH Khai Sheng Việt Nam về ghi địa chỉ trên hoá đơn theo đúng giấy phép đăng ký kinh doanh.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Lập hóa đơn là việc ghi đầy đủ nội dung của hóa đơn; theo quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Hoá đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức; nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 14. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập; và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn; theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.”

Căn cứ: Khoản 7.b Điều 3 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung; Điểm b Khoản 1 Điều 16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

  • Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
  • Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ; trường hợp viết tắt phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài; trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”; “Thành phố” thành “TP”; “Việt Nam” thành “VN”; hoặc “Cổ phần” là “CP”; “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”; “khu công nghiệp” thành “KCN”; “sản xuất” thành “SX”; “Chi nhánh” thành “CN”…; nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố; xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp; và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua; nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh; và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của BTC.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc, khi lập hóa đơn đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh là: “(Trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina) ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn cho Chi nhánh Công ty ghi địa chỉ là “ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam”;

Trường hợp Công ty TNHH Khai Sheng VN có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: “Thuê nhà xưởng của Công ty CP Khải Toàn, Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn chỉ ghi địa chỉ: Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;

Nếu các hóa đơn đã được lập theo địa chỉ như nêu trên cho người mua là Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina và Công ty TNHH Khai Sheng VN nhưng đúng mã số thuế, đảm bảo đầy đủ thông tin xác định được địa chỉ doanh nghiệp và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhập để kê khai thuế, Công ty và bên bán lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina, Công ty TNHH Khai Sheng VN và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO