Hướng dẫn ghi địa chỉ trên hóa đơn tiền điện

06/08/2019 718 lượt xem    

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên giấy tờ đăng ký kinh doanh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng như được ghi nhận chi phí.  Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC

“2. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế ” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

  • “Phường” thành “p”;
  • “Quận” thành “Q”,
  • “Thành phố” thành “TP”
  • “Việt Nam” thành “VN”;hoặc
  • “Cổ phần” là “CP”,
  • “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”
  • “Khu công nghiệp” thành “KCN”,
  • “Sản xuất” thành “SX”,
  • “Chi nhánh” thành “CN“…

Nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính“”

Căn cứ vào những quy định hướng dẫn nêu trên thì tiền điện được tính vào chi phí khi hóa đơn tiền điện là hóa đơn hợp lệ tức là hóa đơn ghi theo địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì thế mà những hóa đơn khi địa chỉ của nơi sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đăng ký với cơ quản thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO