Hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế TNDN

28/02/2018 632 lượt xem    

Công văn Số: 57/TCTCS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Long An;
– Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

 

Tổng cục Thuế nhận được các công văn:

+ Công văn số 1677/CT-TTHT ngày 04/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 707/CT-TTHT ngày 19/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 01.13/TT ngày 10/10/2013 của Công ty CP XD XNK Quyết Thắng

+ Công văn số 516/CT-TTHT ngày 14/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 488/CT-THNVDT ngày 09/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpVề vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TCT có ý kiến như sau:

Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11; Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án:

+ Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư

+ Đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, tại công văn số 5415/NKHĐT-PC ngày 18/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu:

“Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suưu đãi, thời hạn hưởng thuế sut ưu đãi, thời gian min, giảm thuế theo quy định của pháp luật v thuế.

Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư quy định: Đi với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đ tự xác định ưu đãi và làm thủ tục ưu hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thm quyền. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư đ cơ quan nhà nước quản đầu tư ghi ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận:

+ Công văn số 1677/CT-TTHT ngày 04/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 707/CT-TTHT ngày 19/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 01.13/TT ngày 10/10/2013 của Công ty CP XD XNK Quyết Thắng

+ Công văn số 516/CT-TTHT ngày 14/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An

+ Công văn số 488/CT-THNVDT ngày 09/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. được biết:

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại công văn số 5415/NKHĐT-PC nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện không phải đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp tự xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO