Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài

17/01/2019 864 lượt xem    

Công văn số 1577/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Công ty TNHH Siemens
(Địa chỉ: Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và CHLB Đức hướng dẫn:

“1. Thể theo các quy định tại Điều 16, 18, và 19 các khoản tiền lương, tiền công, và các khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia.

Nếu công việc lao động được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:

a) Người nhận tiền công có mặt tại Nước kia trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch có liên quan, và

b) Chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

c) Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia….”

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2516/TCT-TNCN ngày 04/7/2014 về việc chính sách thuế TNCN.

Căn cứ:

Luật Thuế TNCN và các văn bản liên quan,

– Hiệp định Tránh đánh Thuế hai lần giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

thì trường hợp các cá nhân người nước ngoài làm việc được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam thỏa mãn 3 điều kiện theo khoản 2 Điều 15 Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa:

  • Việt Nam
  • Cộng hòa Liên bang Đức

thì các cá nhân này không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Đề nghị Công ty Siemens liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Siemens được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO