Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

15/01/2019 662 lượt xem    

Số: 3613/TCT-TNCN

V/v hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

Trả lời công văn số TGHP0618-006 ngày 26/6/2018 của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng về việc khai thuế TNCN

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 1, Chương 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện:

Luật Thuế TNCN,

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Khoản 8, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định:

“a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh.

Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý”.

Điều 27 Thông tư  111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về:

 • Nghĩa vụ nộp thuế TNCN của người lao động nước ngoài
 • Trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm:
 • Danh sách,
 • Quốc tịch,
 • Số hộ chiếu,
 • Thời gian làm việc,
 • Công việc đảm nhận,
 • Thu nhập

cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam”.

Theo quy định nêu trên:

TH cá nhân làm việc cho Công ty Toyoda Gosei Co ltd, không là đối tượng cư trú của Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có trách nhiệm: khai, nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập tại Việt Nam theo các quy định hiện hành về thuế TNCN của Việt Nam.

Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Toyoda Gosei Co Ltd để thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư  111/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO