Hướng dẫn cách xác định loại hình xuất khẩu theo Công văn 1095/TCT-KK  

08/03/2018 696 lượt xem    

Những vấn đề cách xác định loại hình xuất khẩu cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1095/TCT-KK, ngày 30 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1480/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xác định loại hình xuất khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Hải quan được biết:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì Công ty TNHH Quốc tế Huân Thắng thiếu “Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam” với nội dung gia công chuyển tiếp theo quy định.

Tại điểm 1 Công văn số 1480/TCHQ-GSQL Tổng cục Hải quan căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 117/2011/TT-BTC (không phải Khoản 3, Điều 6 theo Công văn của Tổng cục Hải quan), Tổng cục Hải quan nêu: “trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Huân Thắng ký kết phụ lục gia công chuyển tiếp cho đối tác trong thời gian hợp đồng gia công còn hiệu lực, chuyển giao sản phẩm gia công cho hợp đồng gia công này để làm nguyên liệu cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam là đúng quy định”.

Tuy nhiên, tại Công văn số 3459/CT-KTT1 ngày 23/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Hợp đồng số 04-2013 ngày 10/9/2013, Phụ kiện số 02 của Hợp đồng và Chỉ định giao hàng theo Hợp đồng không thể hiện “việc chỉ định cho Công ty TNHH Heavy Hitter L.L.C tiếp tục gia công công đoạn tiếp theo (Công ty New Winsome Int’l Co., LTD)” theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ rõ:

Trường hợp phụ lục hợp đồng không ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao hàng tại Việt Nam nhưng có thể hiện bên nhận hàng tại Việt Nam trên bản Chỉ định giao hàng kèm theo Hợp đồng số 04-2013 ngày 10/9/2013 thì bản Chỉ định giao hàng này có được coi là Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng gia công hay không để làm căn cứ xem xét xử lý.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO