Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

31/01/2018 710 lượt xem    

Những vấn đề về hướng dẫn áp dụng Phương pháp tính thuế GTGT cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1870/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

-Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

-Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 001/CV-2016 (không đề ngày) của Công ty TNHH Onecad Việt Nam về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Onecad Việt Nam được biết:

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH Onecad Việt Nam thành lập năm 2014, Công ty đã áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2014, 2015, trường hợp Công ty có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ kỳ tính thuế quý 4/2014 đến hết kỳ tính thuế quý 3/2015 từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và không phải nộp Mẫu 06/GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ thuế cho hai năm 2016, 2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO