Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

11/01/2021 505 lượt xem    

Công văn 62435/CT-TTHT
V/v: Về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Huong-dan-ap-dung-hoa-don-dien-tu-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội;

Trả lời công văn số 01_06/2020_PRVN đến ngày 30/6/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội. Sau đây gọi tắt là Chi nhánh PRVN, hỏi về sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định và đưa ra cách áp dụng:

+ Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 quy định hiệu lực thi hành như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Các Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành:

 • Số 51/2010/NĐ-CP .
 • Số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và áp dụng Hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 hướng dẫn:

1. HĐĐT

Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. HĐĐT phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đi. Ngoài những thay đi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

+ Tại Điều 12 quy định về việc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

1. Nguyên tắc chuyn đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Để chứng minh ngun gc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông. Chỉ được chuyn đi một (01) lần. HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này. Và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn, điện tử sang hóa đơn giấy đ phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyn đi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điu kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc.

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của cách hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn.

 • Ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyn đổi.
 • Chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đi chứng từ điện tử.
4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy.

Bao gồm đy đủ các thông tin sau:

 • Dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc  hóa đơn nguồn.
 • Ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYN ĐI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”.
 • Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

+ Tại Khoản 2 Điều 14 hướng dẫn về việc thực hiện:

2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định s 51/2010/NĐ-CP. Thông tư s 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

– Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3501/TCT-CS ngày 04/9/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Đối với các trường hợp áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

– Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

– Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán thì HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ phải đáp ng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện. Nếu còn vướng mắc đề nghị Chi nhánh PRVN liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO