Hướng dẫn ấn định thuế với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy

20/03/2018 777 lượt xem    

Những vấn đề về về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5515/TCT-CS, ngày 22 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản này hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung nhưng về nguyên tắc ấn định thuế không thay đổi.

Tại Điều 7 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định:

“Tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 2% theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2673/CT-THNVDT ngày 11/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về ấn định thuế đối với kinh doanh xe hai bánh gắn máy. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết:

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường đang có hiệu lực thi hành. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2010/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính, các văn bản pháp quy về thuế TNDN hiện hành và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO