ấn định thuế với cơ sở kinh doanh

diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don
diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don
Chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống