Hoạt động kinh doanh đặt phòng ở nước ngoài

16/01/2018 755 lượt xem    

 Công văn số 3790/TCT-CS 

V/v hoạt động kinh doanh đặt phòng ở nước ngoài

 

Kính gửi: Công ty TNHH ICONIC GROUP.
(Đ/c: 66/22 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM)

Đơn vị quản lý các trang thương mại điện tử, đặt phòng này có nghĩa vụ khai thuế với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. Việc khai thuế sẽ được thực hiện theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng với nhà thầu.

Về việc thu thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài; nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Trường hợp khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho cơ sở lưu trú ở Việt Nam (khách sạn, nhà nghỉ…), sau đó cơ sở lưu trú trả tiền hoa hồng môi giới đặt phòng cho nhà thầu nước ngoài thì cơ sở lưu trú sẽ phải khai, nộp thuế.

Còn nếu khách hàng trả tiền cho nhà thầu nước ngoài, sau đó nhà thầu chuyển tiền phòng cho cơ sở lưu trú, giữ lại phần hoa hồng thì ngành Thuế sẽ yêu cầu cơ sở lưu trú thông báo cho nhà thầu nước ngoài biết nghĩa vụ thuế và khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

 Công ty TNHH ICONIC GROUP (sau đây gọi là Công ty) qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ về việc Công ty đã có công văn số01/CV-IG/17 ngày 07/6/2017 gửi Chi cục Thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hoạt động kinh doanh đặt phòng ở nước ngoài, nhưng đến nay, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời của Chi cục Thuế quận 3 và đề nghị Tổng cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế quận 3 sớm trả lời.

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận 3 đã có công văn trả lời số 6964/CCT-TTHT ngày 04/7/2017 (bản phô tô gửi kèm theo) và đã gửi cho Công ty qua đường văn thư theo đúng quy chế làm việc của Chi cục Thuế quận 3. Trường hợp Công ty có nhu cầu nhận bản chính thì đề nghị Công ty liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục Thuế quận 3 để được nhận trực tiếp văn bản trả lời của Chi cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO