Hoàn thuế theo dự án đầu tư đã hoạt động và phát sinh doanh thu

19/03/2018 677 lượt xem    

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới, đã đi vào hoạt động và có phát sinh doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh thì kể từ thời điểm có doanh thu, doanh nghiệp phải kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5114/TCT-KK, ngày 02 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  2024/CT-KK ngày 2/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế theo dự án đầu tư. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới, đã đi vào hoạt động và có phát sinh doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh thì kể từ thời điểm có doanh thu, doanh nghiệp không kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào phát sinh từ dự án đầu tư mà phải tổng hợp kê khai cùng với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị hoàn thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp người nộp thuế đang trong quá trình đầu tư có phát sinh doanh thu từ hoạt động đầu tư (bán phế liệu, bán sản phẩm chạy thử…) thì người nộp thuế kê khai doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư vào tờ khai 01/GTGT và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phát sinh trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh của người nộp thuế để giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO