Hoàn thuế GTGT với trường hợp xuất khẩu và lũy kế từ 12 tháng

10/03/2018 577 lượt xem    

Những vấn đề về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp xuất khẩu và lũy kế từ 12 tháng của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1203/TCT-KK, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 114/TCT-KK ngày 14/01/2015 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT;

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1088/CT-KK&KTT ngày 28/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp xuất khẩu và lũy kế từ 12 tháng của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và công văn số 122/CV/HSG/2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen về việc đề nghị xem xét hoàn thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết:

Căn cứ công văn số 1126/SKHĐT-TTXT  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Đề nghị Cục Thuế thanh tra kết luận rõ:

– Trường hợp của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2014 Công ty không đủ điều kiện lũy kế 12 tháng liên tục (vì tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 4/2014 không còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết chuyển kỳ sau) thì Cục Thuế thông báo cho đơn vị biết.

– Trường hợp doanh nghiệp kê khai không đúng quy định, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai điều chỉnh. Nếu đến tháng 4/2015 doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn theo quy định.

Đề nghị Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO