Hoàn thuế GTGT với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

02/02/2018 902 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty Bến Thành đã xuất trình đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời, Công ty Nam Long (bên bán) đã kê khai, nộp thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra của 07 hóa đơn trên thì Công ty Bến Thành có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 07 hóa đơn bị mất liên 2 trên hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 2163/TCT-KK ngày 20 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế GTGT;

– Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

– Tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.

  1. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại Khoản 1 phải là:

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 22 Thông tư này.

– Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

– Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

– Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 20 và Điều 21 Thông tư này”.

Trả lời Công văn số 02/BTH-KT ngày 20/01/2016 của Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành (Số 65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) vướng mắc hoàn thuế GTGT; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 07/4/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 1220/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT, theo đó Tổng cục đã hướng dẫn: trường hợp Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra trước hoàn thuế GTGT đối với hồ sơ đề nghị hoàn của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành kỳ hoàn thuế từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2012, phát hiện và không hoàn đối với số tiền thuế của 07 hóa đơn GTGT phát sinh tháng 08/2010 Công ty mua căn hộ chung cư của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long bị mất liên 2 nhưng tại thời Điểm kiểm tra tháng 6/2013 Công ty không xuất trình được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.7 b Khoản 1 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính, Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Công ty không được kê khai khấu trừ, hoàn số thuế GTGT của 07 hóa đơn GTGT nêu trên là đúng quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành đã xuất trình đầy đủ hồ sơ (Biên bản mất hóa đơn, Thông báo mất hóa đơn, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính) theo quy định đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (bên bán) đã kê khai, nộp thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra của 07 hóa đơn trên thì Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 07 hóa đơn bị mất liên 2 trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO