Hoàn thuế GTGT với trường hợp Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4

08/03/2018 720 lượt xem    

Những vấn đề về Hoàn thuế GTGT với trường hợp Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1102/TCT-DNL, ngày 31 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm c, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

Ban Quản lý dựán, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

“Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địaphương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi có nhàmáy sản xuất thủy điện”.

Khoản 13 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị địnhsố 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về giá tính thuế GTGT:

“13. Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 131/GENCO2-TCKT ngày 15/1/2015 của Tổng công ty phát điện 2 về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty phát điện 2 được biết:

Căn cứ các quy định trên và do đặc thù của hoạt động đầu tư dự án nhà máy thủy điện, trong thời gian Tổng công ty phát điện 2 hoàn tất các thủ tục để thành lập công ty quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Sông Bung 4, Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý số thuế chưa được hoàn củadự án Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 như sau:

Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 thực hiện kê khai bù trừ số thuế GTGT phát sinh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 với số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Sau khi bù trừ, nếu phát sinh số thuế GTGT còn phải nộp, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 thực hiện nộp thuế GTGT tại tỉnh Quảng Nam, nếu phát sinh số thuế GTGT được hoàn theo quy định, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 thực hiện hoàn thuế tại Cục Thuế Đà Nẵng.

Đề nghị Tổng công ty phát điện 2 đẩy nhanh việc thành lập công ty quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 để việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, thực hiện theo đúng quy định của Chính sách pháp luật về thuế hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO