Hoàn thuế GTGT với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai

16/01/2018 620 lượt xem    

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b7; Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có).

Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản vãng lai của người mua phía nước ngoài đã ký hợp đồng.

Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng.

Trả lời công văn số 04/2017/CV ngày 14/08/2017 của Công ty TNHH MTV Ý Thành Đạt. Về vướng mắc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ; hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai; cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán; chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO